ไม่มีการปฏิเสธความเป็นจริงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

แรงงานเด็ก

ไม่มีการปฏิเสธความเป็นจริงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ๆ คาดว่าเด็กจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยการจัดเตรียมความต้องการตามลำดับชั้นของตนเองเช่นความต้องการทางด้านสรีรวิทยาความปลอดภัยความมั่นคงและอัตถิภาวนิยม ในการประชุม Un, ได้รับการระบุอย่างชัดเจนว่าเด็กต้องเจริญรุ่งเรืองและเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และด้วยเหตุนี้รัฐภาคีควรมีลักษณะพิเศษเพื่อสิ่งมีชีวิตที่ดีของเด็ก ๆ และด้วยเหตุนี้จึงควรให้ความสำคัญ กองทุนเพื่อพัฒนาพวกเขาด้วยการศึกษาที่เหมาะสมความรู้และอื่น ๆ ancillaries อย่างเป็นระบบเพื่อให้พวกเขาควรพัฒนาตัวเองเป็นพลเมืองที่เหมาะ ในบริบทนี้แรงงานเด็กเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเติบโตของกลุ่มเป้าหมายในประเทศ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเนื่องจากความยากจนพ่อแม่จึงถูกบังคับให้ส่งลูกไปทำงานเพื่อรักษาครอบครัว ไม่มีการปฏิเสธความจริงที่ว่าอารยธรรมสมัยใหม่ได้รับการเจริญรุ่งเรืองในแต่ละวันโดยการสร้างอาคารเขื่อนและเขื่อนและผ่านสะพานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับทุกๆการพัฒนาในโลกที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความพยายามอันไร้ขอบเขตความเข้มแข็งของผู้ชายและความรู้สึกถาวร อันที่จริงแล้วสถาบันการศึกษาทุกแห่งเช่นโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและทุกโครงการและสำนักงานได้รับการสร้างโดยใช้อิฐต้นไม้และดินที่เพียงพอ ก่อนหน้านี้โลกเต็มไปด้วยป่าไม้และมีดินที่ไม่สม่ำเสมอเช่นเทือกเขาและภูเขาที่หยาบกร้าน ในช่วงเวลาที่คนรู้สึกต้องการที่จะเข้าสู่โลกของอารยธรรม พูดความจริงพวกเขาได้เรียนรู้เทคนิคในการเพาะปลูกที่ดินทำให้เกิดไฟไหม้และเชื้อเพลิงสำหรับเตรียมอาหารของพวกเขาและในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นคนคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สะดวกสบายมากโดยการพิชิตโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโลกชั่วขณะนี้พรสวรรค์ที่ผิดปกติจำนวนมากออกมาและทำให้โลกประหลาดใจโดยการค้นพบมหัศจรรย์และสิ่งประดิษฐ์ ในการทำงานเหล่านี้ผู้ชายและผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่เห็นได้ชัดว่าเด็กเป็นเพียงเด็กไม่ใช่เด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้หญิง

เห็นได้ชัดว่าสังคมยุคใหม่มักไม่ใช่ผู้ชายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่วางไว้เคียงข้างกับผู้ชายเนื่องจากการสร้างสังคมและยึดติดกับคุณค่าทางสังคมที่จัดขึ้นเป็นประจำ อย่างไรก็ตามมีการตอบสนองที่เพิ่มขึ้นว่าตำแหน่งของสตรีต้องดีขึ้นในเรื่องของสิทธิของพวกเขา และเพื่อให้การพัฒนาประเทศมีส่วนสำคัญในการบูรณาการสตรีในทุกด้านของชาติ บังคลาเทศมีความแตกต่างจากความหนาแน่นของประชากรที่สูงมาก (860 คนต่อตารางกิโลเมตรในปีพ. ศ. 2542) อัตราการเติบโตของประชากรสูง (ประมาณ 2.5%) รายได้ต่อหัวที่ต่ำมาก (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2542) , อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ที่ต่ำมาก (ร้อยละ 32) และแพร่หลายไปทั่วโดยไม่มีงานทำและมีงานทำน้อย (หนึ่งในสามหรือมากกว่าของแรงงานที่มีอยู่ในประเทศ) ประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไปเป็นแรงงานพลเรือน ในขณะที่ผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรอัตราการมีส่วนร่วมในการทำงานของแรงงานเป็นเพียงร้อยละ 9.9 เทียบกับร้อยละ 81.4 ของผู้ชาย อัตราว่างงานที่เปิดอยู่ร้อยละ 3.1 สำหรับผู้หญิงในอัตราร้อยละ 1.1 สำหรับผู้ชายและอัตราการว่างงานสำหรับสตรีมีค่ามากกว่าชาย ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1970 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าสตรีควรได้รับการดูแลที่ดีขึ้นและผู้หญิงควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างประเทศเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นระเบียบของสังคมนโยบายและมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสถานะสตรีส่งเสริม โอกาสการจ้างงานสำหรับพวกเขาปกป้องสิทธิของพวกเขา นอกจากนี้รัฐธรรมนูญของประเทศบังคลาเทศซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมในปีพ. ศ. 2515 ยังรับประกันตำแหน่งที่เท่าเทียมกับสตรี รัฐธรรมนูญของประเทศบังคลาเทศเป็นสถานภาพที่เท่าเทียมกับผู้ชายก่อนกฎหมาย; ผู้หญิงจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกด้านของรัฐและชีวิตสาธารณะและความเท่าเทียมกันของโอกาสในแง่ของการจ้างงานหรือสำนักงานในการให้บริการของสาธารณรัฐ พวกเขาไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติเพราะเป็นผู้หญิง ในความเป็นจริงรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องมีขั้นตอนพิเศษเพื่อความก้าวหน้าของสตรี อย่างไรก็ตามมาตรา 29 (c) ระบุว่าการจ้างงานหรือสำนักงานใด ๆ อาจถูกกำหนดไว้สำหรับสมาชิกเพศเดียวกันได้โดยถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นเพศตรงข้าม หากไม่ได้รับการตีความอย่างถูกต้องบทบัญญัตินี้อาจอนุญาตให้มีการละเมิดและจัดให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

เนื่องจากความพยายามในการพัฒนาเด็กด้วยการศึกษาที่เหมาะสมจึงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน พอเพียงที่จะกล่าวได้ว่าชนชั้นแรงงานในนามของสถานประกอบการพวกเขาจ้างเด็กเป็นแรงงานเด็กในโรงงานสำนักงานและที่อื่น ๆ ในลักษณะที่แตกต่างกันโดยเสนอค่าแรงต่ำมาก โลกแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยธรรมชาติอันไร้ขอบเขตของเธอที่ซึ่งป่าไม้และสัตว์เนินเขาและภูเขาได้รับความร่ำรวยจากระบบนิเวศน์ที่ดีที่สุดด้วยยอดคงเหลือในระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพอากาศ ในโลกเป็นยาแก้พิษในการรักษาโรคสารเคมีที่เป็นพิษถูกใช้เพื่อผลิตเดียวกัน ในการเชื่อมต่อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะกล่าวถึงว่าโรคที่น่ากลัวเช่นโรคมะเร็ง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคมะเร็งเลือดและโรคเอดส์ ฯลฯ จะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่น่ากลัวให้กับมนุษย์ ถ้าเรามองไปทั่วโลกเราจะพบว่าสภาพแวดล้อมกำลังถูกปนเปื้อนอยู่ทุกครั้งจากน้ำทิ้งเมื่อยุงวางไข่ในน้ำยืนของแม่น้ำบ่อน้ำและสระน้ำ ฯลฯ เมื่อส่วนผสมที่สกปรกและไม่ได้ใช้งานถูกโยนลงไปในน้ำน้ำก็คือ มลพิษอย่างมาก ในสหราชอาณาจักรสารเคมีต่าง ๆ ถูกใช้ในพืชและโครงการขนาดใหญ่ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดฝนกรดเกิดขึ้นบ่อยๆ ในการทำงานดังกล่าวแรงงานเด็กมีส่วนร่วมในระดับมาก เพียงพอที่จะกล่าวว่าก๊าซพิษต่างๆที่มีการผลิตในระดับที่ดีโดยใช้อย่างมากของสารเคมีที่เป็นพิษและการเผาไหม้อิฐที่โลกรอบตัวเราจะถูกปนเปื้อนในระดับมาก ในทุกๆปรากฏการณ์นี้แรงงานเด็กเป็นกำลังที่ดีในการทำงานอย่างกว้างขวางและนับจากวันนี้ไปข้างหน้าเราควรจะช่วยพวกเขาโดยการสร้างความตระหนักในชีวิตทางสังคมที่มีปัญหา งานที่ทำขึ้นหลังอารยธรรมของโลกแรงงานเด็กถูกใช้ในลักษณะที่เป็นตัวอ่อนเพราะเป็นเพราะ เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนได้รับการจ้างตัวเองเป็นแรงงานเด็ก เด็กที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างพอเพียงพวกเขาจะทำงานควบคู่ไปกับแรงงานผู้ใหญ่ ไม่มีการปฏิเสธความจริงที่ว่าบทบัญญัติเพื่อขยายการดูแลอย่างพิถีพิถันต่อเด็กได้รับการระบุไว้ในปฏิญญาเจนีวาว่าด้วยสิทธิเด็กปี พ.ศ. 2467 และในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กซึ่งรับรองโดยสมัชชาแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 และได้รับการยอมรับในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (โดยเฉพาะในข้อ 23 และข้อ 24) ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและในกฎเกณฑ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานพิเศษ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเด็ก

เราควรระลึกด้วยว่าตามที่ระบุไว้ในการประกาศสิทธิเด็ก “เด็กต้องใช้ความระมัดระวังและการดูแลเป็นพิเศษรวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมก่อนและหลังคลอดด้วย “

อนุสัญญาฉบับที่ 44/25 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 49

ได้รับการเน้นว่าตามหลักธรรมที่ประกาศในกฎบัตรของสหประชาชาติการรับรู้ถึงศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าของและสิทธิอันเสมอภาคและไม่โอนอ่อนของสมาชิกในครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของเสรีภาพความยุติธรรมและสันติสุขใน โลกเราควรระลึกว่าประชาชนของสหประชาชาติในกฎบัตรยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น อิสรภาพขนาดใหญ่ได้รับการยอมรับว่าสหประชาชาติได้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศและยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยไม่มีข้อแตกต่างใด ๆ ชนิดเช่นเชื้อชาติสีเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ ชาติกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดทางสังคมสถานที่ให้บริการการเกิดหรือสถานะอื่น ๆ จะได้รับการเรียกคืน ว่าในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติได้ประกาศว่าในวัยเด็กมีสิทธิได้รับการดูแลเป็นพิเศษและให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าครอบครัวเป็นกลุ่มพื้นฐานของสังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน สมาชิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการคุ้มครองที่จำเป็นและให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะสามารถรับผิดชอบอย่างเต็มที่ภายในชุมชนได้รับการระบุว่าเด็กเพื่อการพัฒนาเต็มรูปแบบและความสามัคคีของบุคลิกภาพของเขาหรือเธอควรเติบโตขึ้นใน สภาพแวดล้อมครอบครัวในบรรยากาศแห่งความสุขความรักและการเห็นใจ มีการระบุไว้ว่าเด็กควรได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อใช้ชีวิตแต่ละคนในสังคมและนำมาสู่จิตวิญญาณของอุดมการณ์ที่ประกาศในกฎบัตรของสหประชาชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตวิญญาณแห่งสันติภาพศักดิ์ศรีความอดทนเสรีภาพ ความเสมอภาคและความสามัคคี ได้มีการกล่าวถึงบทบัญญัติแห่งปฏิญญาว่าด้วยหลักการด้านสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและสวัสดิภาพของเด็กโดยมีการกล่าวอ้างเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจัดหาและการยอมรับในระดับประเทศและทั่วโลก กฎขั้นต่ำมาตรฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการจัดการความยุติธรรมเด็กและเยาวชน

เราควรจำไว้ว่าในทุกประเทศทั่วโลกมีเด็กที่อาศัยอยู่ในสภาพที่ยากลำบากผิดปกติและเด็ก ๆ เหล่านี้ต้องการการพิจารณาเป็นพิเศษในการอธิบายถึงความสำคัญของประเพณีและคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละคนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี พัฒนาการของเด็ก เราควรคำนึงถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้เด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นไว้แต่ว่าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับเด็กส่วนใหญ่จะได้รับก่อนหน้านี้ รัฐภาคีจะต้องให้ความเคารพและรับประกันสิทธิที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของตนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาการเมืองหรือศาสนาของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ความเห็นอื่น ๆ ชาติกำเนิดชาติพันธุ์หรือสังคมแหล่งมรดกความพิการคนเกิดหรือสถานะอื่น ๆ 2. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติหรือการลงโทษทุกรูปแบบโดยพิจารณาจากสถานะกิจกรรมแสดงความเห็นหรือความเชื่อของบิดามารดาผู้ปกครองตามกฎหมายหรือสมาชิกในครอบครัว ในการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะดำเนินการโดยสถาบันสวัสดิการสังคมของรัฐหรือเอกชนศาลกฎหมายหน่วยงานธุรการหรือหน่วยงานด้านกฎหมายผลประโยชน์สูงสุดของเด็กจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รัฐภาคีเริ่มดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับความคุ้มครองและการดูแลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาผู้ดูแลตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขาและเธอและด้วยเหตุนี้จะต้องใช้มาตรการด้านกฎหมายและการบริหารที่เหมาะสมทั้งหมด

รัฐภาคีควรให้ความมั่นใจว่าสถาบันบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบในการดูแลหรือคุ้มครองเด็กต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยสุขภาพในด้านจำนวนและความเหมาะสมของสถานบริการ พนักงานและการตรวจสอบที่มีอำนาจ รัฐภาคีจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายการบริหารจัดการและมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามสิทธิที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญานี้ เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรัฐภาคีจะต้องดำเนินมาตรการดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดของทรัพยากรที่มีอยู่ของตนและในกรณีที่จำเป็นภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งว่ารัฐภาคีจะต้องเคารพในความรับผิดชอบสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาหรือสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนที่กว้างขวางตามที่กำหนดไว้ในท้องถิ่นของผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้อื่นที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อเด็ก ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถในการพัฒนาของเด็กทิศทางที่เหมาะสมและแนวทางในการออกกำลังกายโดยเด็กของสิทธิที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญานี้