RMS ระบบรับสมัครงานแบบครบวงจร

วิธีที่สามารถนำข้อมูลมารวมกันและจัดการได้ในที่เดียว ภายใต้ระบบที่ชื่อว่า “Recruitment Management System” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “RMS”

RMS คืออะไร?
คือ “ระบบรับสมัครงานแบบครบวงจร” ที่จบในที่เดียวจากต้นน้ำ-ปลายน้ำ ตั้งแต่เริ่มโพสงานในช่องทางที่หลากหลาย คัดกรองผู้สัมภาษณ์ นัดสัมภาษณ์ วิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครกับฐานข้อมูลเพื่อหาคนที่ใช่ที่สุด จนไปถึงการรับสมัครบุคลากร

ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก การติดต่อ-ติดตามที่ซับซ้อน หรืองานเอกสารมากมายที่สิ้นเปลืองทรัพยากร และ Win-Win กับทุกฝ่าย ทั้งผู้จ้างงานกับผู้สมัครงาน เพราะหลายขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ คือ ไม่จำเป็นต้องใช้คนในการดำเนินการไปเสียหมดทุกขั้นตอน ทุกอย่างถูกรันอยู่ในระบบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในตัวเอง

ตัวอย่าง Features ของ RMS

Applicant Tracking System (ATS): ติดตามผู้สมัครงาน นัดสัมภาษณ์ และอัพเดทผลลัพธ์ต่างๆ
AI & Machine Learning: ที่เรียนรู้ประวัติการจ้างงานที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การรับสมัครที่ได้คนที่ใช่มากขึ้น รวมถึงขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Centralized Database: เก็บรายละเอียดประกาศงานและข้อมูลผู้สมัครทุกคน กรณีอนาคตเปิดรับตำแหน่งนี้อีก สามารถมี Talent Pool เฟ้นหาคนที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ได้ง่ายขึ้น
Analytics: ระบบวิเคราะห์ว่า แคมเปญหรือโปรเจ็คท์การจ้างงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

RMS เป็นระบบที่เหล่า HR และผู้ประกอบการยุคใหม่ เริ่มให้ความสนใจและกำลังหาวิธีประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรของตนอยู่ และเป็นหนึ่งใน Creative Recruitment Techniques ที่ HR ต้องทำความเข้าใจในปี 2020 นี้ ซึ่ง ScoutOut เองถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่บุกเบิกเรื่องนี้เป็นเจ้าแรกๆ ในประเทศไทยเช่นกัน

เพราะสมรภูมิการเฟ้นหาบุคลากรคนเก่งที่มีพรสวรรค์มีการแข่งขันที่สูงมาก เพราะองค์กรขับเคลื่อนด้วยคน และการได้คนเก่งคุณสมบัติเพียบพร้อมสามารถชี้เป็นชี้ตายอนาคตขององค์กรใดองค์กรหนึ่งได้เลย!