จับฉลากมักจะเกิดขึ้นเพื่อสุ่มเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลตอบแทนต่างๆ

การจับฉลากนั้นมักจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการชิงโชคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือภายในพื้นที่ชุมชนต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

                การจับฉลากนั้นมักจะเกิดขึ้นเพื่อสุ่มเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลตอบแทนต่างๆที่มีการกำหนดไว้ซึ่งอาจจะมีเพียงพอให้ทุกคนได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นขอบเขตของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค จำนวนของรางวัลและมูลค่าของรางวัลรวม ทุนในการจัดกิจกรรม ซึ่งอาจจะส่งผลมาจากสถานที่ที่จัดกิจกรรมและระดับทางการเงินของผู้ร่วมสนุกด้วยเช่นหากจัดภายในสถานศึกษาและเน้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมมูลค่าของรางวัลโดยรวมก็จะมีราคาไม่สูงมากนัก เน้นตอบสนองความต้องการของเด็กๆและการใช้งานต่างๆ (ยิ่งเด็กก็จะยิ่งคำนึงถึงความต้องการของเด็กมากกว่า ยิ่งโตก็จะพิจารณาการใช้งานมากยิ่งขึ้น) หากเป็นการจัดกิจกรรมในองค์กรราชการหรือเอกชนนั้นมูลค่าของรางวัลก็จะสูงมากขึ้นกว่าสถานศึกษาต่างๆ หากผู้ที่จัดกิจกรรมเป็นเจ้าของธุรกิจและต้องการส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองมูลค่าของรางวัลรวมจะยิ่งสูงมากๆ เพราะเป็นการลงทุนทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง (และเป็นการลงทุนทางการตลาดที่ค่อนข้างรับประกันผลตอบแทน หากวางแผนโดยคิดคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีและดำเนินการสำเร็จ)

                ในการจับฉลากนั้น ต้องมีการสร้างตัวฉลากขึ้นมาก่อน โดยตัวฉลากนั้นสามารถสร้างขึ้นมาจากกระดาษเหลือใช้ หรือฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่กำหนดของสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมเขียนชื่อที่อยู่แนบติดกันส่งมา