เอกสารในการขอต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

เอกสารในการขอต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ – พ.ร.บ รถยนต์ – สำเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีรถติดไฟแนนซ์ให้ใช้สำเนาทะเบียนจากสถานบันการเงิน) – ใบตรวจสภาพรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่เกิน 7 ปี – รถยนต์ติดแก๊ส ต้องยื่นเอกสารรับรองการติดแก๊สที่ถูกต้อง พร้อมใบตรวจสภาพจากวิศวกร ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ “กรมการขนส่งทางบก” ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ คลิก https://www.dlt.go.th/th/ 2. คลิก ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต 3. ลงทะเบียนสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่เคยต่อทะเบียนออนไลน์ […]