กล้องวงจรปิด CCTV แบบไร้สาย (Wireless security camera) WS CCTV

การรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย กล้อง(Wireless security camera) WS CCTV ที่จะมีการส่งภาพวีดีโอและสัญญาณเสียงโดยใช้สัญญาณวิทยุแบบ ไร้สาย กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย นั้น เป็นกล้องวงจรปิดCCTV แบบไร้สาย ที่ใช้รักษาความปลอดภัยที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี้ อย่างน้อยก็ต้องมรการใช้สายเคเบิล หรือ สายสำหรับส่งสัญญาณ ส่งสัญญาณวีดีโอ และเสียงที่อยู่ในบริเวณตัวกล้องวงจรปิดด้วย แต่กล้องวงจรปิด  CCTV แบบไร้สายนี้จะใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน แทนไฟฟ้า ถ้าเรามองดี ๆโดยรอบ แล้วจะทำให้กล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นกล้องแบบไร้สายอย่างแท้จริง กล้องวงจรปิด CCTV แบบไร้สาย นั้นได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคที่ชื่นชอบ การรักษาความปลอดภัยทีทันสมัย […]