ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทางการตลาด ที่ไหนดี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทางการตลาด ที่ไหนดี

สถานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

1. บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)

บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา วางแผนกลยุทธ์
ตัวอย่างบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด:
Brandtology
The Marketing House
Isobar

2. หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐมีบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ:
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

3. สมาคมธุรกิจ

สมาคมธุรกิจมีบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด
ตัวอย่างสมาคมธุรกิจ:
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

4. มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ นักวิจัย ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการตลาด
ตัวอย่างมหาวิทยาลัย:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. Online Resources

เว็บไซต์ บทความ วิดีโอ เกี่ยวกับการตลาด
ตัวอย่าง Online Resources:
MarketingOops!
aCommerce

6. Influencer

Influencer ที่มีความรู้ ประสบการณ์
ตัวอย่าง Influencer:
Gary Vaynerchuk
Neil Patel
ปัจจัยในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ

ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ค่าใช้จ่าย
คำแนะนำเพิ่มเติม

ระบุปัญหา เป้าหมาย
เตรียมข้อมูลให้พร้อม
เปรียบเทียบตัวเลือก