ทำไมการผลิตสายรัดพลาสติกต้องใช้สารลดต้นทุน

สารลดต้นทุนเป็นเม็ดเคมีชนิดหนึ่งมีสีขาวขุ่นเป็นผงๆ ราคาไม่แพงกิโลกรัมละ 10 กว่าบาท (ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกประมาณ 30 บาทบวกลบแล้วแต่สี) ก็เพราะมันถูกและนำมาผลิตรวมกันได้งัยครับ เขาเลยนำมาผสมรวมกับเม็ดพลาสติก เพื่อให้สายรัดพลาสติกมีน้ำหนัก ผลที่ได้คือ

1.ชั่งน้ำหนักสายรัดพบว่ามีน้ำหนักเท่ากัน แต่ขนาดม้วนไม่เท่ากัน เพราะแป้งมันหนัก

2.เมื่อขนาดม้วนไม่เท่ากัน ความยาวก็จะไม่เท่ากัน พลาสติกล้วนมันจะยาวกว่ามากครับ ดังนั้นสายรัดพลาสติกล้วน 1 ม้วน ที่ราคาแพงกว่า จะรัดสินค้าได้มากกว่าสายรัดแป้งมาก ถ้าเทียบต่อหน่วยสายรัดแป้งจะแพงกว่าด้วยซ้ำ ของถูกแต่ดีไม่มีในโลกครับ

3.แรงดึงและความเหนียวต่างกันเยอะครับ เพราะสายรัดพลาสติกล้วน ความเป็นพลาสติกทำให้สามารถยืดตัวได้ยาว และเหนียว ในขณะแป้งจะยืดตัวได้น้อยจึงต้องทำให้หนาแต่ไม่เหนียว