เคนที่กำลังคิดจะซื้อบ้านเดี่ยว !!

ผมมักจะได้รับการถามคำถามที่ว่า “ฉันควรจะซื้อทรัพย์สินใหม่หรือเก่า”? ดีที่นี่เป็นความคิดบางอย่างที่จะต้องพิจารณา นี่คือตัวอย่างจากเคนที่กำลังคิดจะซื้อบ้านเดี่ยวในบรอมส์ที่ภาคตะวันตก … มีความแตกต่างระหว่าง£ 20,000 ราคาของ 4 เตียงที่ทันสมัย​​ใหม่และบ้านเดี่ยว10 ปีบ้านเก่า 5 ปีนับจากนี้บ้านเดี่ยวใหม่จะเป็น 5 ปีและบ้านเดี่ยววัย 10 ปีจะอายุ 15 ปี คำถามที่ตามมาก็คือความแตกต่างนี้จะยังคงอยู่หรือบ้านเดี่ยวเก่าที่จะจับขึ้นบ้านเดี่ยวใหม่เช่นรถยนต์ใหม่ที่พวกเขาสูญเสียคุณค่าเร็วที่สุดเท่าที่พวกเขากลายเป็นมือที่สอง! สิ่งที่คุณจะได้พบเป็นสถานที่ให้บริการที่เป็นเหมือนแฟชั่นมันมาในและนอกรูปแบบ บ้านเดี่ยวเก่า 15 ปีจะได้รับการแข่งขันกับบ้านเดี่ยวใหม่ในวันนี้ กว่า 15 ปีที่ผ่านมารายละเอียดการปรับปรุงบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยวห้องนอนสี่ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อนอาจจะไม่ได้รับฝากบันไดลงตัวอย่างเช่น […]