ประโยชน์ในการจดเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับ

การจดเครื่องหมายการค้า คือ ลักษณะของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ถูกนำมาใช้งานกับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค สามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่านี่คือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชื่ออะไร เพิ่มมูลค่าทางการตลาด และยังช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยสำคัญในเรื่องดังกล่าวแล้ว หลายแบรนด์ยังจดเครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

ข้อดีของการจดเครื่องหมายการค้า

  • เครื่องหมายการค้าสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์และความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าได้
  • เครื่องหมายการค้าจะช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำ ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายและการซื้อซ้ำ
  • ในการประกอบกิจการ หรือการโฆษณา เงินที่ลงทุนไปส่วนหนึ่งจะเป็นกำไร ส่วนหนึ่งจะไปสร้างมูลค่าให้เครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมาย Google มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของ Google
  • การจดเครื่องหมายการค้าจะช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบ การปลอมแปลง โดยใช้บังคับทางกฎหมายได้
  • สามารถจำหน่ายเครื่องหมายการค้าหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าได้
  • สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าประเภทอื่นทำให้จำหน่ายได้ง่ายขึ้น

หลายคนอาจคุ้นเคยกับการจดลิขสิทธิ์ หรือแม้แต่การจดลิขสิทธิ์โลโก้ ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับจดเครื่องหมายการค้า โดยหากพูดถึงเครื่องหมายการค้า เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบที่ตนเองชอบเพื่อนำมาจดทะเบียนได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย ภาพประดิษฐ์ คำ ตัวอักษร ชื่อแบรนด์ ตราสัญลักษณ์ ลายมือชื่อ ตัวเลข รูปทรงวัตถุ รูปทรงเรขาคณิต การใช้สีสัน รวมถึงยังสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารวมเป็นเครื่องหมายเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่จะนำเอาสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาจดทะเบียนไม่ใช่แค่คิดแล้วชอบก็ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย แต่ต้องมีเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม 3 ข้อ ได้แก่

  1. การมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายนั้น ๆ ต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือธุรกิจอื่น ๆ แบบเฉพาะตัวเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้อย่างเข้าใจ และมีเงื่อนไขว่าต้องไม่สื่อถึงลักษณะสินค้า / บริการที่ทำธุรกิจโดยตรง
  2. ไม่มีลักษณะต่าง ๆ ที่ถูกห้ามด้วยกฎหมาย ข้อนี้ก็มีความชัดเจนว่าสิ่งใดที่กฎหมายห้ามไม่ให้นำเสนอจะไม่สามารถใช้จดเครื่องหมายการค้าได้ เช่น การมีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ภาพโป๊เปลือย เป็นต้น
  3. ไม่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้า อธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือห้ามก็อปปี้ ทำซ้ำ หรือเลียนแบบกับเครื่องหมายการค้าคนอื่นที่มีการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วนั่นเอง