การผลิตอุปกรณ์เครื่องดักฝุ่น

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้ทำการผลิตอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณสารมลภาวะในสิ่งแวดล้อม โดยหวังชิงชัยชนะรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โดยใช้หลักการทำงานฉีดละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองต่างๆ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ และนายประเสริฐ วงศ์โปธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้มีการแนะนำถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ที่ จ.สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้นำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ส่งไปเข้าร่วมการแข่งขันและมีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ที่ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศที่เมืองทองธานีในเดือน ก.พ.2553 โดยสิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ชิ้นที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันคือ เครื่องดักฝุ่นควัน ซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงจากความสามารถของนักศึกษา และเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

สำหรับแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นั้นมาจากเรื่องที่ว่าในขณะนี้ภาวะโลกร้อนซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์ ตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและภาวะโลกร้อนคือการกระทำของมนุษย์ได้แก่ ควันจากสิ่งที่เผาไหม้ที่อาจจะมาจากขยะ หรือโรงงานอุตสาหกรรม  นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์แผนกไฟฟ้าเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องนี้ จึงทำการสร้างเครื่องดักฝุ่นควันขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดสารมลภาวะทางอากาศลง ด้วยเครื่องดักฝุ่นควันนี้ จึงเกิดขึ้นมาเป็นการศึกษาการออกแบบทดสอบ และพัฒนาออกมาเป็นเครื่องดักฝุ่นแบบละอองชนิดฉีดพ่นน้ำขึ้นมา